Projecten

Wondersteboven faciliteert bestuurdersbijeenkomst over Wonen in Wijchen.

Posted by on feb 7, 2017 in berichten, Projecten | Reacties uitgeschakeld voor Wondersteboven faciliteert bestuurdersbijeenkomst over Wonen in Wijchen.

Wondersteboven faciliteert bestuurdersbijeenkomst over Wonen in Wijchen.

Na de inspirerende bewonersbijeenkomsten op 1 en 2 juni 2016, waarin inwoners van Wijchen, onder begeleiding van Wondersteboven, met elkaar en met de gemeente in gesprek gingen over wonen in Wijchen, was het op 26 juli 2016 de beurt aan de samenwerkende bestuurders van de gemeente. Zij vormen met elkaar de klankbordgroep voor de stuurgroep Woonvisie van de gemeente Wijchen. De stuurgroep is verantwoordelijk voor het schrijven van de woonvisie. Wondersteboven ontwierp en begeleidde de bestuurdersbijeenkomst op 26 juli en leidde de stuurgroep en de klankbordgroep door een creatief en effectief proces waarin: de ideeën en suggesties van de Wijchenaren over wonen in Wijchen door de stuurgroep aan de klankbordgroep terug gekoppeld werden; de klankbordgroep ruimte kreeg om adviezen te geven over de input van de Wijchenaren, die de stuurgroep verder zouden helpen met het selecteren van de belangrijkste thema’s voor de woonvisie; de stuurgroep en klankbordgroep ruimte kregen om onderling ideeën, uitdagingen en kansen uit te wisselen t.a.v. wonen in Wijchen in 2025....

read more

Wijkplaats BUUR van start in augustus

Posted by on jun 24, 2016 in Projecten | Reacties uitgeschakeld voor Wijkplaats BUUR van start in augustus

Wijkplaats BUUR van start in augustus

Wijkplaats BUUR is sinds twee weken formeel een stichting. BUUR  heeft een professioneel en betrokken bestuur dat zich momenteel, samen met de projectgroep, klaar maakt voor de feestelijke opening in het najaar. Voor die tijd krijgen het bestuur en de projectgroep het nog druk. Niet alleen met de organisatie van het openingsfeest maar ook met de verbouwing en de aanpassingen in de inrichting en tuin van de wijkplaats. Het Oranjefonds heeft namelijk een mooie subsidie toegekend voor de verbouwing in BUUR en de inrichting van de nieuwe keuken. Vorige week ontving BUUR ook goed nieuws van stichting DOEN. Zij zijn enthousiast over de plannen voor BUUR en willen de wijkplaats ondersteunen met een aanvullende subsidie voor de aanpassingen in de tuin en inrichting. BUUR gaat van start en daar hebben de initiatiefnemers en partners ondertussen ook al heel veel zin in! BUUR biedt plek om te eten en te drinken, cadeau-artikelen kopen of in gesprek te gaan met de STIP en het Sociale Wijkteam. Als ondernemer kun je er werken op één van de ruime co-werkplekken die gerealiseerd worden in de gezellige en open ruimte van de wijkplaats. Achterin het pand is er plek om te vergaderen of workshops te geven met een groep van maximaal 10 personen. In BUUR mag iedereen meedoen. Vrijwilligers uit de wijk, professionals, ondernemers en ook mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. De wijkplaats biedt plek juist aan deze groep mensen om zich te sterken en zich verder te ontwikkelen, soms ook naar een reguliere baan. Dit zijn maar grote lijnen. De invulling van de verschillende diensten wordt gerealiseerd door een groot aantal organisaties en mensen: de partners van BUUR. Op de facebookpagina van BUUR, via de wijkkrant en op de site van Wondersteboven, stellen de partners van BUUR zich de komende weken aan jullie voor. Wie zijn zij en wat gaan ze doen in BUUR? Wilt u op de hoogte blijven van de verbouwing, inrichting en andere praktische zaken in BUUR? Op de facebookpagina van BUUR houdt Wondersteboven bij wat er te doen is in BUUR, wanneer en met wie. Neem contact op met het team van Wondersteboven, als u  vragen heeft. Melanie van Wondersteboven is aanjager van BUUR en uw contactpersoon. Mail naar info@wondersteboven.nl  of bel met 06-11 30 62 90.  ...

read more

Wondersteboven leidt gemeentelijke bijeenkomst in Wijchen

Posted by on jun 24, 2016 in Projecten | Reacties uitgeschakeld voor Wondersteboven leidt gemeentelijke bijeenkomst in Wijchen

Wondersteboven leidt gemeentelijke bijeenkomst in Wijchen

Bewoners, professionals en ondernemers in Wijchen denken na over de woonvisie van hun gemeente. Wondersteboven bedacht de werkvormen voor deze bijeenkomst en leidde samen met Cindy Cloin van Cloin Communicatie de avond. Deelnemers maakten in werkgroepen mind maps, opgebouwd uit hun ideeën en gedachtes over wonen in Wijchen in 2025. Vervolgens vertaalden ze deze ideeën en gedachtes naar een visuele kaart van Wijchen in 2025. Deelnemers kozen tenslotte uit de mind maps en kaarten de belangrijkste thema’s voor wonen in Wijchen en schreven die op de bouwstenen die met elkaar het fundament moeten gaan vormen voor de woonvisie Wijchen, geschreven door de gemeente....

read more

Wondersteboven neemt afscheid van Udense Uitdaging

Posted by on jun 24, 2016 in Projecten | Reacties uitgeschakeld voor Wondersteboven neemt afscheid van Udense Uitdaging

Wondersteboven neemt afscheid van Udense Uitdaging

Na een mooie samenwerking met de Udense Uitdaging, heeft Wondersteboven het management-stokje per mei 2016 overgedragen aan lokale talenten. Veel succes Udense Uitdaging en op naar nieuwe mooie projecten die bijdragen aan de leefbaarheid in Uden.

read more

Wijkplaats De Kanunnik wordt Wijkplaats BUUR

Posted by on jun 24, 2016 in Projecten | Reacties uitgeschakeld voor Wijkplaats De Kanunnik wordt Wijkplaats BUUR

Wijkplaats De Kanunnik wordt Wijkplaats BUUR

Op 30 mei tekende een voltallig nieuw bestuur van Wijkplaats BUUR de oprichtingsakte van de stichting. Notaris Stoker, woonachtig in de wijk, ondersteunt het initiatief van BUUR en passeerde de akte gratis.

read more

Grote opkomst bij feestelijke startbijeenkomst Udense Uitdaging

Posted by on aug 24, 2015 in berichten, Projecten | Reacties uitgeschakeld voor Grote opkomst bij feestelijke startbijeenkomst Udense Uitdaging

Grote opkomst bij feestelijke startbijeenkomst Udense Uitdaging

Afgelopen 21 mei was de feestelijke start van de Udense Uitdaging. In een dynamisch programma werden de eerste matches van de Udense Uitdaging gerealiseerd en tekende het bestuur de aansluitingsovereenkomst met de Nederlandse Uitdaging. Stichting Udense Uitdaging is een feit! Meer informatie over de Udense Uitdaging vindt u onder paragraaf Projecten. Op de foto v.l.n.r.: Erik Jansen, bestuursvoorzitter; Melanie Reekers, manager; Henk Berg, bestuurslid Nederlandse Uitdaging.

read more

Een wondersteboven themabijeenkomst voor de invulling van de Zomernota 2016

Posted by on aug 24, 2015 in Projecten | Reacties uitgeschakeld voor Een wondersteboven themabijeenkomst voor de invulling van de Zomernota 2016

Een wondersteboven themabijeenkomst voor de invulling van de Zomernota 2016

Op 17 juni j.l. faciliteerden Wondersteboven en Cloin Communicatie, in opdracht van de gemeenteraad Nijmegen, een themabijeenkomst voor Nijmeegse inwoners en organisaties over de Zomernota. In de Zomernota schetst het college de opgaven voor de komende jaren. Wat is het college van plan? Wat zijn de prioriteiten en hoe wordt het geld verdeeld? Tijdens deze bijeenkomst gingen raadsleden, fractievolgers, inwoners en vertegenwoordigers van organisaties met elkaar in dialoog over diverse thema’s uit de Zomernota: Zorgzame stad, Woon- en groeistad, Stad die werkt en leert, Duurzame Stad en Bruisende Binnenstad. Wanneer wij gevraagd worden om zo’n bijeenkomst te organiseren, dan maken we gebruik van beproefde Art of Hosting technieken die in binnen – en buitenland hun waarde hebben bewezen. Met de Art of Hosting technieken kunnen we op creatieve en gestructureerde wijze (grote) groepen mensen samenbrengen zodat zij vruchtbaar met elkaar in dialoog gaan en zinvol samenwerken om plannen en ideeën te formuleren en/of realiseren. Meer over onze werkwijze kunt u lezen onder de paragraaf...

read more

Wondersteboven bouwt een ontmoetingsplek in Brakkenstein

Posted by on mrt 8, 2015 in Projecten | Reacties uitgeschakeld voor Wondersteboven bouwt een ontmoetingsplek in Brakkenstein

Wondersteboven bouwt een ontmoetingsplek in Brakkenstein

Talis en de gemeente Nijmegen hebben Wondersteboven opdracht gegeven om de haalbaarheid van De Kanunnik als ontmoetingsplek voor Brackehove en de wijk onderzoeken. De opdracht is om van De Kanunnik een plek te maken die zelfstandig functioneert en financieel onafhankelijk is. Een plek waar iedereen welkom is en die verschillende functies heeft, waaronder ontmoeting, horeca, vakwerk, dienstenruil/-verlening en meer. Wondersteboven werkt in deze fase van het onderzoek samen met verschillende mensen en maatschappelijke organisaties die mogelijk eindgebruiker willen worden van de Kanunnik. Wilt u meekijken in het proces? Check dan vanaf 16 maart onze facebook pagina! Heb je geen facebook? Hieronder vind je de video voor project Kanunnik:...

read more

De Udense Uitdaging formeel van start

Posted by on mrt 8, 2015 in Projecten | Reacties uitgeschakeld voor De Udense Uitdaging formeel van start

De Udense Uitdaging formeel van start

De Udense Uitdaging is formeel van start gegaan! Onder toeziend oog van notaris Lodewijk Vinks heeft het bestuur van de Udense Uitdaging op 26 januari j.l. de officiële staturen van de stichting getekend. Alle Udense uitdagers waren aanwezig om de formele start van de Udense Uitdaging te vieren. De Udense Uitdaging is een ondernemersinitiatief dat het bedrijfsleven en de maatschappelijke sector samenbrengt om een bijdrage te leveren aan het oplossen van knelpunten en vraagstukken van maatschappelijke organisaties, verenigingen en stichtingen. Wondersteboven managet de Udense...

read more

Wondersteboven traint in Duitsland

Posted by on mrt 8, 2015 in Projecten | Reacties uitgeschakeld voor Wondersteboven traint in Duitsland

Wondersteboven traint in Duitsland

Wanneer Wondersteboven gevraagd wordt om een project te organiseren of een mooie plek te bouwen, dan maken we gebruik van beproefde technieken die in binnen- en buitenland hun waarde hebben bewezen bij soortgelijke trajecten (Art of Hosting). Deze technieken dragen wij over aan anderen. In januari 2015 reisde Wondersteboven af naar Hattingen, Duitsland, om de Art of hosting technieken over te dragen aan de trainers en ‘hosts’ van diverse maatschappelijke organisaties. Gedurende vier dagen kwamen verschillende technieken aan bod waarmee (grote) groepen mensen samen gebracht kunnen worden zodat zij vruchtbaar met elkaar in dialoog gaan en zinvol samenwerken om plannen en ideeën te...

read more