Welzijn

Bent u werkzaam in een welzijnsorganisatie en

  • Zit u in uw maag met de jongeren in één van uw werkgebieden en u wilt hen op een ondersteboven en onweerstaanbare manier aanspreken om mee te doen in de maatschappij?
  • Wilt u de ouderen in uw werkgebied activeren op een bijzondere manier, maar u weet niet precies hoe?
  • Wilt u mooie ontmoetingen tussen mensen en bedrijven van verschillende achtergrond en komaf organiseren?
  • Wilt u met verschillende maatschappelijke organisaties een netwerk bouwen ten behoeve van sociale activering van specifieke doelgroepen/buurten?

Neem contact op met Wondersteboven. Ik leg met plezier en gemak nieuwe verbindingen en bouw graag met u verder aan de onderlinge verbondenheid en betrokkenheid in uw werkgebied. De tools waar ik mee werk in buurten en wijken draag ik graag aan u over.