Hoe?

training duitslandWanneer ik gevraagd wordt om een project te organiseren of een mooie plek te bouwen, dan maak ik gebruik van beproefde technieken die in binnen- en buitenland hun waarde hebben bewezen bij soortgelijke trajecten (Art of Hosting). Dit zijn technieken waarmee ik (grote) groepen mensen kan samenbrengen zodat zij vruchtbaar met elkaar in gesprek gaan en zinvol samenwerken om plannen en ideeën te realiseren.

Behalve dat mijn werkwijze voortkomt uit passie en een rotsvast vertrouwen in de kracht van samenwerken en het creëren van commitment en draagvlak, is er ook een theoretische onderbouwing voor mijn aanpak.

Ik werk met Art of Hosting technieken en uit onderzoek is gebleken dat deze technieken:

  • In een complexe situatie met veel verschillende partijen goed in staat zijn antwoorden te generen. Dit zijn situaties waarbij oplossingen en innovaties niet in één leider of opvatting vervat liggen, maar in een breder kader. De collectieve intelligentie, wijsheid én actie zorgt voor het goede antwoord.
  • In situaties waarbij nog geen “standaard bestaat”, helpen om antwoorden te geven die robuust en toekomstbestendig zijn. Dit gebeurt door het organiseren, innoveren, verbinden en communiceren waarbij gekeken wordt naar samenwerkingsvormen die effectief zijn en waarbij co-creëren centraal staat.
  • In staat zijn om de ervaring van mensen en de rijkdom aan ideeën in te zetten zodat het potentieel van de groep tot zijn recht komt. De Art of Hosting is een aanpak die onze creativiteit en onze intelligentie aanspreekt en activeert. Hiervoor moeten we de traditionele controle en resultaatfocus los laten zodat kwaliteit van de samenwerking toeneemt en dit tot resultaten kan leiden die het verschil maken, resultaten die mensen omarmen en blijven steunen.
  • Dit krijgen groepen niet vanzelf voor elkaar. Deze processen moeten op zo’n manier “gehost” worden dat betrokkenheid wordt gestimuleerd, de wijsheid van de groep wordt aangeboord en benut en vooral dat het gezamenlijk gecreëerd wordt. Wondersteboven vervult in al haar projecten deze rol en verantwoordelijkheid om de condities te creëren waarin dit mogelijk is.
  • De ervaring met deze technieken laat zien dat wanneer de kennis, kwaliteit en kracht van ieder lid van de groep of het team optimaal benut worden, oplossingen worden gevonden die passen in de situatie en het verschil maken.

buur4buur3

Laat je verrassen en kom binnen in de Wondersteboven werkplaats en creëer met mij je nieuwe project, programma of plek.

De werkplaats van Wondersteboven wisselt per project van gedaante en karakter. Soms bestaat de werkplaats uit sinaasappelkisten, dan weer uit houten pilaren waaraan foto’s voor de wijkexpositie hangen. De sfeer van Wondersteboven blijft altijd hetzelfde: er hangt altijd iets ondersteboven, je ziet of ervaart altijd iets wonderlijks. Ik neem naar alle plekken en projecten mijn gereedschapskist met tools mee zodat er voor iedereen wel iets bij zit. Op deze manier kan ik maatwerk leveren.

Wondersteboven spaart voor een bus waarin de mobiele werkplaats vervoerd kan worden.