Meepraten over het nieuwe evenementenbeleid van gemeente Wijchen

Bij een goed evenement hoort een ballon met een goed idee!

read more

Wondersteboven faciliteert bestuurdersbijeenkomst over Wonen in Wijchen.

Na de inspirerende bewonersbijeenkomsten op 1 en 2 juni 2016, waarin inwoners van Wijchen, onder begeleiding van Wondersteboven, met elkaar en met de gemeente in gesprek gingen over wonen in Wijchen, was het op 26 juli 2016 de beurt aan de samenwerkende bestuurders van de gemeente. Zij vormen met elkaar de klankbordgroep voor de stuurgroep Woonvisie van de gemeente Wijchen. De stuurgroep is verantwoordelijk voor het schrijven van de woonvisie. Wondersteboven ontwierp en begeleidde de bestuurdersbijeenkomst op 26 juli en leidde de stuurgroep en de klankbordgroep door een creatief en effectief proces waarin: de ideeën en suggesties van de Wijchenaren over wonen in Wijchen door de stuurgroep aan de klankbordgroep terug gekoppeld werden; de klankbordgroep ruimte kreeg om adviezen te geven over de input van de Wijchenaren, die de stuurgroep verder zouden helpen met het selecteren van de belangrijkste thema’s voor de woonvisie; de stuurgroep en klankbordgroep ruimte kregen om onderling ideeën, uitdagingen en kansen uit te wisselen t.a.v. wonen in Wijchen in 2025....

read more

Grote opkomst bij feestelijke startbijeenkomst Udense Uitdaging

Afgelopen 21 mei was de feestelijke start van de Udense Uitdaging. In een dynamisch programma werden de eerste matches van de Udense Uitdaging gerealiseerd en tekende het bestuur de aansluitingsovereenkomst met de Nederlandse Uitdaging. Stichting Udense Uitdaging is een feit! Meer informatie over de Udense Uitdaging vindt u onder paragraaf Projecten. Op de foto v.l.n.r.: Erik Jansen, bestuursvoorzitter; Melanie Reekers, manager; Henk Berg, bestuurslid Nederlandse Uitdaging.

read more