Bedrijven

  • Bent u een betrokken ondernemer en wilt u als bedrijf bijdragen aan een betere leefomgeving maar u weet niet precies hoe?
  • Wilt u als bedrijf uw horizon en dat van uw medewerkers verbreden waardoor nieuwe bedrijfsprestaties ontstaan? U wilt dat op een bijzondere manier doen?
  • Wilt u met uw bedrijf een nieuw project aanpakken en draagvlak creëren onder uw medewerkers? U wilt dat in een interactief proces doen, maar zoekt nog iemand die zo’n proces kan faciliteren?

Neem contact op met Werkplaats Wondersteboven. Wij kunnen praktisch vormgeven aan maatschappelijk betrokken ondernemen, kunnen meedenken in concept- en projectontwikkeling en faciliteren interactieve strategische planningsprocessen.

read more

Organisaties

  • Zit u in uw maag met de jongeren in één van uw werkgebieden en u wilt hen op een ondersteboven en onweerstaanbare manier aanspreken om mee te doen in de maatschappij?
  • Wilt u de ouderen in uw werkgebied activeren op een bijzondere manier, maar u weet niet precies hoe?
  • Wilt u mooie ontmoetingen tussen mensen en bedrijven van verschillende achtergrond en komaf organiseren?
  • Wilt u met verschillende maatschappelijke organisaties een netwerk bouwen ten behoeve van sociale activering van specifieke doelgroepen/buurten?

Neem contact op met Wondersteboven. Wij leggen verbindingen die er anders niet zouden zijn en bouwen samen met u op deze nieuwe grond mooie projecten en plekken die bijdragen aan de sociale cohesie in de samenleving.

read more

Overheid

  • Bent u op zoek naar iemand die een leegstaand pand nieuwe betekenis en ziel kan geven?
  • Zoekt u iemand die bijzondere projecten kan realiseren die bijdragen aan de sociale cohesie in uw gemeente?
  • Wilt u met verschillende maatschappelijke organisaties en bewoners een netwerk bouwen ten behoeve van sociale activering van specifieke doelgroepen/buurten?

Wondersteboven heeft veel ervaring in het organiseren van projecten die de onderlinge saamhorigheid en gemeenschapszin versterken. Wij werken vaak, zo niet altijd, samen met groepen in de samenleving die een extra duwtje in de rug kunnen gebruiken.  We zetten Wondersteboven methodieken in om deze groepen te motiveren en activeren.

read more