Bedrijven

  • Bent u een betrokken ondernemer en wilt u als bedrijf bijdragen aan een betere leefomgeving maar u weet niet precies hoe?
  • Wilt u als bedrijf uw horizon en dat van uw medewerkers verbreden waardoor nieuwe bedrijfsprestaties ontstaan? U wilt dat op een bijzondere manier doen?

Neem contact op met Werkplaats Wondersteboven. Als manager voor De Udense Uitdaging zorgde ik voor samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven en het lokale bedrijfsleven. Samen met lokale ondernemers stimuleerde ik bedrijven om maatschappelijk betrokken ondernemerschap te tonen in concrete acties en daarmee de leefbaarheid in de lokale samenleving te ondersteunen. Het stokje heb ik inmiddels overgedragen aan twee lokale managers, het landelijk netwerk en mijn kennis en ervaring is er nog steeds. Die zet ik graag voor uw vraag in.

read more

Welzijn

Bent u werkzaam in een welzijnsorganisatie en

  • Zit u in uw maag met de jongeren in één van uw werkgebieden en u wilt hen op een ondersteboven en onweerstaanbare manier aanspreken om mee te doen in de maatschappij?
  • Wilt u de ouderen in uw werkgebied activeren op een bijzondere manier, maar u weet niet precies hoe?
  • Wilt u mooie ontmoetingen tussen mensen en bedrijven van verschillende achtergrond en komaf organiseren?
  • Wilt u met verschillende maatschappelijke organisaties een netwerk bouwen ten behoeve van sociale activering van specifieke doelgroepen/buurten?

Neem contact op met Wondersteboven. Ik leg met plezier en gemak nieuwe verbindingen en bouw graag met u verder aan de onderlinge verbondenheid en betrokkenheid in uw werkgebied. De tools waar ik mee werk in buurten en wijken draag ik graag aan u over.

read more

Overheid

  • Bent u op zoek naar iemand die een leegstaand pand nieuwe betekenis en ziel kan geven?
  • Zoekt u iemand die bijzondere projecten kan realiseren die bijdragen aan de sociale cohesie in uw gemeente?
  • Bent u op zoek naar iemand die bijeenkomsten met beleidsmakers, bestuurder en/of bewoners kan vormgeven en organiseren?

Wondersteboven heeft veel ervaring in het organiseren en realiseren van plekken, projecten en programma’s die de onderlinge saamhorigheid en gemeenschapszin versterken. Ook kunt u mij inzetten voor het vormgeven en faciliteren van bijeenkomsten waarin iedere stem telt.

read more